O Firmie


Oferta


Klienci


KontaktAZET Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 91, tel./fax 622-10-17
została utworzona w 1996 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr.0000177508


Spółkę reprezentuje:
Hanna Syrewicz - Prezes Zarządu - Biegły Rewident nr.ewid 8371
Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (poz. 1534).


Przedmiot działania.
» badanie sprawozdań finansowych,
» usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
» ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
» doradztwo podatkowe,
» doradztwo w organizacji i informatyzacji rachunkowości,
» prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
» działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości z wyłączeniem wydawnictwa prasowego.


Obszar działania.

Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju.


Strategią AZET Spółki z o.o. jest:

» skuteczne rozwiązywanie problemów w zakresie badania sprawozdań finansowych, analiz ekonomiczno-finansowych, doradztwa podatkowego i księgowości,
» profesjonalizm działania,
» efektywna realizacja każdego przyjętego zlecenia.


Zespół pracowników.
Zatrudniamy biegłych rewidentów, księgowe, asystentów.
Współpracujemy z prawnikami posiadającymi znajomość przepisów podatkowych, dewizowych, celnych, prawa handlowego. Kwalifikacje, wiedza i doświadczenie pracowników naszej firmy są gwarancją wysokiej jakości wykonywanej pracy.